Грађанско васпитање 3/2

ОВДЕ ЋЕ БИТИ НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ТОКОМ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ.

Наставни материјал за 31. недељу је на следећем линку:

ЛОКАЛНА АКЦИЈАприкупљање података

Наставни материјал за 30. недељу је на следећем линку:

ЛОКАЛНА АКЦИЈА-кораци у планирању

Наставни материјал за 29. недељу је на следећем линку:

ЛОКАЛНА АКЦИЈА-ИЗБОР ПРОБЛЕМА

На следећем линку можете се упознати са радом једног локалног удружења грађана: