This Day in History: 1876-06-30

Србија и Црна Гора објавиле рат Турској