This Day In History: 1869-06-29

Проглашен Намеснички устав