This Day in History: 1950-06-27

У Југославији донет закон о радничком самоуправљању