This Day in History: 1459-06-20

Турци освојили Смедерево чиме је Србија пала под Турску власт