This Day in History: 1862-06-19

Укинуто ропство на територији САД-а