This Day in History: 1826-06-16

Султан Мехмед II укинуо војни ред јаничара