This Day In History: 1520-06-15

Мартин Лутер, вођа реформације, искључен из цркве