This Day in History: 1940-06-10

Италија објавила рат Француској и Великој Британији у Другом светском рату