This Day In History: 0068-06-09

Римски цар Нерон извршио самоубиство