This Day in History: 1929-06-07

Поново успостављена Папска држава у Риму