This Day in History: 1947-06-05

Објављен „Маршалов план“ о финансијској помоћи за обнову Европе