This Day in History: 1955-06-02

Потписана Београдска декларација којом су нормализовани односи ФНРЈ и СССР