This Day in History: 1844-05-24

Морзе послао прву телеграфску поруку