This Day In History: 0483-05-11

Рођен византијски цар Јустинијан