This Day in History: 0483-05-11

Рођен византијски цар Јустинијан