This Day in History: 1939-05-07

Немачка и Италија склопиле политички и војни савез (Осовина Рим-Берлин)