This Day in History: 1919-05-06

У Версају Немачкој одузете колоније у африци