This Day in History: 1915-04-26

Италија потписала Лондонски уговор о уласку у рат на страни Антанте