This Day in History: 1941-04-23

Грчки краљ и влада напустили земљу, а војска потписала капитулацију Немачкој