This Day in History: 1941-04-21

Немачка и Италија договорили се о подели Југославије на окупационе зоне