This Day in History: 1856-04-21

Аустралија прва  у свету увела осмочасовно радно време