This Day in History: 1951-04-18

Потписан уговор о оснивању Европске заједнице за угаљ и челик (почетак стварања Европске уније)