This Day in History: 1946-04-18

Званично је престало да постоји Друштво народа