This Day in History: 1941-04-17

Немачка војска у Другом светском рату први пут ушла у Свилајнац