This Day in History: 1346-04-16

Стефан Урош IV Душан крунисао се за цара Срба и Грка