This Day in History: 1941-04-15

Влада Краљевине Југославије,на челу са Душаном Симовићем  напустила замљу