This Day in History: 1941-04-13

Током Априлског рата срушен мост на Великој Морави између Свилајнца и Марковца