This Day in History: 1961-04-12

Јуриј Гагарин,први човек у космосу, начинио круг око земље