This Day in History: 1941-04-12

Немачке трупе ушле у Београд