This Day in History: 1227-04-11

Умро Џингис-кан оснивач монголске државе