This Day in History: 1941-04-07

Влада Краљевине Југславије објавила општу мобилизацију и прогласила рат са Немачком и Италијом