This Day in History: 1896-04-05

Отворене прве Олимпијске игре модере епохе