This Day in History: 1572-04-01

Почетак револуције у Низоземској