This Day in History: 1811-03-28

Умро српски просветитељ Доситеј Обрадовић