This Day in History: 1941-03-25

Краљевина Југославија је потписала Протокол о приступању Тројном пакту