This Day In History: 1196-03-25

Стефан Немања предао власт сину Стефану Првовенчаном