This Day In History: 1945-03-19

Велика Британија признала владу Демократске Федеративне Југославије