This Day in History: 1945-03-19

Велика Британија признала владу Демократске Федеративне Југославије