This Day in History: 1938-03-12

Немачка извршила аншлус Аустрије