This Day in History: 1856-03-12

Рођен  српски војсковођа Степа Степановић