This Day In History: 1936-03-07

Ремилитаризација рајнске области