This Day in History: 1876-03-07

Први телефонски разговор у свету