This Day In History: 1684-03-04

Аустрија,Пољска и Венеција формирале Свету лигу против Турске