This Day in History: 1886-03-03

Закљушен Букурешки мир између Бугарске и Србије