This Day in History: 1808-02-29

Наполеонова војска освојила Барселону