This Day in History: 1832-02-28

Основана Народна библиотека Србије