This Day In History: 1832-02-28

Основана Народна библиотека Србије