This Day In History: 1905-02-27

. Основан Београдски универзитет реорганизацијом Велике школе