This Day in History: 1974-02-21

Усвојен нови устав СФРЈ.