This Day in History: 1848-02-21

Објављен „Манифест комунистичке партије“-програмски документ научног комунизма