This Day in History: 1861-02-19

У Русији укинуто кметство(феудализам)