This Day In History: 1546-02-18

Умро Мартин Лутер оснивач реформационог покрета